« wstecz

Okna do domów energooszczędnych i pasywnych


     Rosnące w bardzo szybkim tempie ceny energii niezbędnej do ogrzewania domów skłaniają do poszukiwania nowych rozwiązań w budownictwie, mających na celu ograniczenie energochłonności cieplnej.
     Coraz większym zainteresowaniem cieszą się budynki w najoszczędniejszej klasie energetycznej, tak zwane domy pasywne. Warto zwrócić uwagę na to, że pojecie domu pasywnego nie określa technologii wykonania budynku, która jest dowolna, ale określa zespół parametrów, na podstawie których budynek można zaliczyć do najwyższej klasy energetycznej, to znaczy do najoszczędniejszej po względem zużycia energii.
    Jednym z najistotniejszych parametrów, na podstawie których uznaje się obiekt za dom pasywny, jest bardzo niskie zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania, którego ilość nie może przekroczyć 15 kWh/m2 na rok. Mówiąc bardziej obrazowo, dom pasywny zużywa około sześciokrotnie mniej ciepła do ogrzania niż tradycyjny budynek. Jednocześnie komfort cieplny mieszkańców pozostaje na tym samym poziomie.
    Tak niskie zapotrzebowanie na energię odniesione do przeciętnej trwałości budynku szacowanej na 150 lat daje ogromne oszczędności finansowe oraz ma jeszcze inną bardzo ważną zaletę, a mianowicie zmniejszenie poziomu szkodliwych emisji CO2 i spalin do środowiska. Mimo, że obecnie koszty budowy domu pasywnego w Polsce są o około 30% większe od kosztów budowy standardowego budynku, to warto inwestować w oszczędność energii.
     U naszych zachodnich sąsiadów różnica pomiędzy kosztami budowy budynku tradycyjnego i budynku pasywnego kształtuje się obecnie na poziomie 10%, a budownictwo tego rodzaju objęte jest przez państwo dodatkowymi preferencjami o charakterze finansowym, mającymi na celu promowanie budynków zużywających mniejsze ilości energii.
    Dodatkowym, bardzo ważnym argumentem przemawiającym za koniecznością dbałości o niskie zużycie energii, jest wymóg stawiany budynkom przez znowelizowaną Ustawę Prawo Budowlane wprowadzającą w życie postanowienia Dyrektywy 2002/91/EC dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, które wprowadzają tak zwany audyt energetyczny budynków począwszy od 1 stycznia 2009 roku.
     Mówiąc wprost: im budynek będzie bardziej energooszczędny tym jego wartość na rynku będzie większa. Jednym z elementów niezbędnych do wykonania domu pasywnego jest stolarka okienna. Warunkiem niezbędnym do zamontowania stolarki okiennej w domu pasywnym jest uzyskanie współczynnika przenikania ciepła dla całego okna na poziomie równym lub mniejszym od 0,8W/m2K. Mimo, że obecnie na rynku dostępne są już systemy okienne, które mogą zostać wykorzystane przy budowie domu pasywnego, w dalszym ciągu niewielu jest producentów, którzy takie okna mogą wykonać. Do nielicznych należy firma Plast-System.
     W naszej ofercie posiadamy okna do domów pasywnych wykonane z profili PVC VEKA Alphaline 90, które dzięki odpowiedniej budowie i zastosowaniu dodatkowej izolacji specjalnymi wkładkami termoizolacyjnymi oraz możliwości zastosowania dwukomorowego szklenia o współczynniku U = 0,6 W/m2K doskonale spełniają wymogi stawiane dla stolarki do domów pasywnych i energooszczędnych.
    Posiadamy w naszej ofercie nie tylko okna PVC do domów pasywnych, ale również nowoczesne energooszczędne czterouszczelkowe okna drewniane w systemie 68 i 78. Zwiększona głębokość zabudowy okien w opisywanym systemie umożliwia swobodne szklenie pakietem dwukomorowym o współczynniku U=0,6 W/m2/K, którego wykorzystanie jest niezbędne do osiągnięcia odpowiedniej izolacyjności całego okna. Energooszczędne okna drewniane posiadają bardzo wysoki współczynnik tłumienia hałasu ok. 40 dB, a ich kolejną zaletą jest możliwość dowolnego wyboru kolorystyki z palety farb lazurujących (pokazujących strukturę drewna) oraz naturalne pochodzenie materiału do produkcji ram okiennych, które jest szczególnie preferowane przez coraz szerszą grupę klientów.
     Okna PCV do domów pasywnych oraz energooszczędne okna drewniane aktualnie stanowią ponad 50% produkcji firmy Plast – System. Rosnące zainteresowanie klientów tym produktem wynika przede wszystkim z rachunku ekonomicznego i uświadomienia sobie oszczędności, jakie daje zastosowanie okien o tak doskonałych parametrach przenikania ciepła.

Plast-System
26-600 Radom
ul. Czachowskiego 6
tel.: (48) 36-24-180; 36-29-198
tel./fax: (48) 360-17-44
e-mail: plastsystem@plastsystem.com.pl