Nawiewniki okienne


       Prawidłowy system wentylacji powinien zapewnić właściwą wymianę powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Przez wymianę należy rozumieć doprowadzenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza do pomieszczenia przy jednoczesnym zapewnieniu usunięcia na zewnątrz powietrza zużytego i nadmiaru pary wodnej. Brak napływu świeżego powietrza może powodować złe samopoczucie osób przebywających w danym pomieszczeniu. Gotowanie, mycie, pranie, korzystanie z natrysku są źródłem powstawania pary wodnej, której nadmiar będzie się wykraplał na ścianach i doprowadzi do rozwoju na zawilgoconych powierzchniach grzybów i pleśni. Wpływa to niekorzystnie na zdrowie użytkowników.
       Sprawnym i skutecznym sposobem dostarczenia świeżego powietrza z zewnątrz są nawiewniki okienne, które montuje się w górnej części okna. W pierwszej kolejności umieszczamy nawiewniki w każdym pokoju, a następnie, jeżeli jest potrzeba, ewentualnie w kuchni. Powietrze dostające się do pokojów przez nawiewniki, przepływa przez nie, wpływa na korytarze, halle, a następnie dostaje się do sanitariatów, ewentualnie garderoby bądź kuchni i przez zamontowane w pod sufitami tych pomieszczeń kratki wentylacyjne jest usuwane na zewnątrz budynku. Nawiewników nie montujemy w łazience, ponieważ zimny strumień powietrza zewnętrznego będzie nieprzyjemny dla użytkowników oraz nastąpi wychłodzenie pomieszczenia.
       Warto jest pomyśleć o zainstalowaniu odpowiedniej ilość nawiewników okiennych na etapie zakupu nowych okien. Wtedy okna będą odpowiednio przygotowane do montażu nawiewników już na etapie produkcji. Można także zamontować nawiewniki w oknach już istniejących. W naszej ofercie posiadamy dwa typy nawiewników. Są to nawiewniki higrosterowane i ciśnieniowe.


Plast-System
26-600 Radom
ul. Czachowskiego 6
tel.: (48) 36-24-180; 36-29-198
tel./fax: (48) 360-17-44
e-mail: plastsystem@plastsystem.com.pl