Kontakt: +48 48 36-29-198, email:plastsystem@plastsystem.com.pl

     Prawidłowy system wentylacji powinien zapewnić właściwą wymianę powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Przez wymianę należy rozumieć doprowadzenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza do pomieszczenia przy jednoczesnym zapewnieniu usunięcia na zewnątrz powietrza zużytego i nadmiaru pary wodnej. Brak napływu świeżego powietrza może powodować złe samopoczucie osób przebywających w danym pomieszczeniu. Gotowanie, mycie, pranie, korzystanie z natrysku są źródłem powstawania pary wodnej, której nadmiar będzie się wykraplał na ścianach i doprowadzi do rozwoju na zawilgoconych powierzchniach grzybów i pleśni. Wpływa to niekorzystnie na zdrowie użytkowników.

     Sprawnym i skutecznym sposobem dostarczenia świeżego powietrza z zewnątrz są nawiewniki okienne, które montuje się w górnej części okna. W pierwszej kolejności umieszczamy nawiewniki w każdym pokoju, a następnie, jeżeli jest potrzeba, ewentualnie w kuchni. Powietrze dostające się do pokojów przez nawiewniki, przepływa przez nie, wpływa na korytarze, halle, a następnie dostaje się do sanitariatów, ewentualnie garderoby bądź kuchni i przez zamontowane w pod sufitami tych pomieszczeń kratki wentylacyjne jest usuwane na zewnątrz budynku. Nawiewników nie montujemy w łazience, ponieważ zimny strumień powietrza zewnętrznego będzie nieprzyjemny dla użytkowników oraz nastąpi wychłodzenie pomieszczenia.

     Warto jest pomyśleć o zainstalowaniu odpowiedniej ilość nawiewników okiennych na etapie zakupu nowych okien. Wtedy okna będą odpowiednio przygotowane do montażu nawiewników już na etapie produkcji. Można także zamontować nawiewniki w oknach już istniejących. W naszej ofercie posiadamy dwa typy nawiewników. Są to nawiewniki higrosterowane i ciśnieniowe.

Nawiewniki higrosterowane

     W nawiewnikach higrosterowanych ograniczenie intensywności napływu powietrza do pomieszczenia odbywa się automatycznie w zależności od wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczenia. Nawiewniki są tak skonstruowane, że nawet przy całkowitym zamknięciu przesłony ma miejsce minimalny przepływ powietrza w ilości około 5m3 na godzinę. Nawiewniki mogą być wykonane w wersji o podwyższonym tłumieniu hałasu.

Nawiewniki ciśnieniowe

     W nawiewnikach ciśnieniowych ograniczenie intensywności napływu powietrza do pomieszczenia odbywa się poprzez ręczne przymknięcie przeznaczonej do tego celu przesłony. Nawiewniki mają wbudowane specjalne przesłony zabezpieczające przed niekontrolowanym napływem powietrza do mieszkania (np. przy silnych porywach wiatru). Tak jak w nawiewnikach higrosterowanych także w nawiewnikach ciśnieniowych nawet przy całkowitym zamknięciu przesłony ma miejsce minimalny przepływ powietrza w ilości około 5m3 na godzinę. Nawiewniki mogą być wykonane w wersji o podwyższonym tłumieniu hałasu.