Kontakt: +48 48 36-29-198, email:plastsystem@plastsystem.com.pl

 

SYSTEM ELITE 92

 SYSTEM ELITE 92    W oknach ELITE 92 rama skrzydła i ościeżnicy ma grubość 92 mm i jest wykonana z czterech warstw drewna z odpowiednio dobranym, naprzemiennym układem słojów. Do produkcji okien używane jest głównie drewno sosnowe, meranti lub dębowe.

     Energooszczędność drewnianych okien ELITE 92 wynika także z nowoczesnej konstrukcji. Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie 2 uszczelek wrębowych, uszczelki krawędziowej oraz uszczelki na powierzchni styku termookapnika i ramy okna. Ta ostatnia zapobiega dostawianiu się nie tylko chłodnego powietrza, ale również wody opadowej pomiędzy skrzydło a ościeżnicę okna.

     Najważniejszym z parametrów technicznych określających poziom energooszczędności jest współczynnik przenikania ciepła dla całego okna. Im wartość tego współczynnika jest niższa, tym mniej ciepła „ucieka” z naszego domu. W przypadku okien drewnianych sosnowych linii ELITE 92 współczynnik ten wynosi Uw=0,8 W/m2K.

     Kolejnym, równie istotnym, parametrem jest poziom izolacji akustycznej. W zależności od zastosowanego pakietu szybowego waha się on od 32 do 40 dB. Wskaźnik ten oznacza, że w porównaniu z otoczeniem zewnętrznym o tyle dB mniej hałasu słyszymy wewnątrz pomieszczenia.

SYSTEM THERMO 80

 SYSTEM THERMO 80     Rama skrzydła i ościeżnicy w oknach THERMO 80 posiada grubość 80 mm i składają się na nią cztery właściwie dobrane warstwy drewna, o naprzemiennym układzie słojów. Przy produkcji okien stosuje się przede wszystkim drewno sosnowe, meranti oraz dąb.

     THERMO 80 to energooszczędne okna drewniane skierowane do wszystkich Klientów doceniających nie tylko nowoczesne rozwiązania, ale też urok naturalnego drewna. Poziom energooszczędności okien określa współczynnik przenikania ciepła dla całego okna. Jeżeli wartość tego współczynnika jest niska, wówczas mniej ciepła wydostaje się z domu. Dowodem energooszczędności okien drewnianych sosnowych linii THERMO 80 jest niski współczynnik przenikania ciepła wynoszący Uw=0,9 W/m2K.

     O energooszczędności okien drewnianych THERMO 80 świadczy również nowatorska konstrukcja. Nietradycyjnym rozwiązaniem jest użycie dwóch uszczelek wrębowych, uszczelki krawędziowej oraz uszczelki na powierzchni styku termookapnika i ramy okna. Ostatnia z wymienionych przeciwdziała przedostawaniu się zimnego powietrza i wody pomiędzy skrzydło a ościeżnicę okna.

     Równie ważną rolę odgrywa poziom izolacji akustycznej. W zależności od zastosowanego pakietu szybowego mieści się on w przedziale od 32 do 40 dB. Parametr ten wskazuje o ile mniej hałasu słyszymy wewnątrz pomieszczenia, w porównaniu do środowiska zewnętrznego.

ulotka Sokółka