Kontakt: +48 48 36-29-198, email:plastsystem@plastsystem.com.pl

Szkło stosowane w oknach budynków jest materiałem w dużej mierze wytrzymałym na ściskanie i do pewnego stopnia elastycznym, ale z drugiej strony kruchym i mało odpornym na rozciąganie. Nigdy nie pęknie samoistnie, ale jego niewłaściwe użytkowanie, magazynowanie lub czyszczenie może powodować uszkodzenia.

Szyby często pękają na skutek naprężeń rozciągających, powstałych w wyniku nierównomiernego nagrzania. Cieplejsza część szyby zwiększa swoją objętość, podczas gdy druga część pozostaje objętościowo mniejsza. Przy różnicach temperatury w tafli szkła przekraczających 35-40° może to powodować pęknięcia, nawet z pewnym opóźnieniem od zaistnienia tego zjawiska. Z łatwością można jednać ustalić przyczynę, gdyż pęknięcia termiczne mają charakterystyczny wygląd: wychodzą od krawędzi po kątem prostym zarówno w pionie jak i poziomie.

Nierównomierne nagrzewanie się szyb dotyczy przede wszystkim okien narażonych na mocne nasłonecznienie, czyli położonych od strony południowej budynku. Jedną z przyczyn jest częściowe zacienienie okien przez sąsiadujące budynki, wystające elementy dachu, drzewa lub osłony przeciwsłoneczne, takie jak rolety. Czasami „winowajcą” pęknięcia szyby jest blisko położony grzejnik, mebel, nadmuch ciepłego powietrza lub klimatyzacji, a nawet oparta o okno poduszka.

Jeżeli szyby ulegną pęknięciu przed zamontowaniem w oknach, należy się zastanowić co było tego przyczyną. Najczęściej wystawianie ich na różnice temperatur: szybkie i nierównomierne schłodzenie powietrzem lub wodą rozgrzanych szyb. Z tego względu szyby należy przechowywać w miejscach osłoniętych od promieniowania słonecznego i deszczu, suchych i przewiewnych, w temperaturze do 40°C.

Świadomość czynników, jakie powodują pękanie termiczne szyb pozwoli nam temu zapobiec, rozwiązaniem jest też zastosowanie szkła hartowanego, w którym dopuszczalne różnice temperatury w tafli szkła mogą przekraczać 200°C.