Kontakt: +48 48 36-29-198, email:plastsystem@plastsystem.com.pl

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2010/31/U od 1 stycznia 2021 roku wszedł w życie nowy standard budowlany WT (Warunki Techniczne), mający na celu ograniczenie strat energii  i zmniejszenie ilości ciepła niezbędnego do ogrzewania budynku. Tym samym wymogi, jakie musi spełniać stolarka okienna i drzwiowa instalowana w domach jednorodzinnych stały się bardziej restrykcyjne.

Zmiana dotyczy obniżenia współczynnika przenikania ciepła dla okna Uw, który określa, ile ciepła przenika w ciągu sekundy przez metr kwadratowy danego okna, przy różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz wynoszącej jeden stopień. Dotychczasowe przepisy dopuszczały współczynnik Uw dla okien i drzwi balkonowych na poziomie 1,1 W/2K, natomiast od tego roku musi on być równy lub mniejszy od 0,9 W/m2K. Niższy współczynnik Uw to mniejsze straty ciepła i bardziej energooszczędne okno.

Najlepsze parametry cieplne spośród profili okiennych z PCW oferowanych przez Plast-System ma VEKA ALPHALINE, 6-komorowy profil o głębokości zabudowy 90 mm, którego izolacyjność cieplną dodatkowo zwiększa przekładka termiczna w profilu ramy. VEKA ALPHALINE jest profilem klasy „A”, gdyż ma grubość ścianek o najwyższym standardzie jakości wg PN-EN 12608. Dzięki temu, okna produkowane w tym systemie charakteryzuje duża stabilność, odporność na wygięcia, uszkodzenia, i zmiany temperatur oraz doskonałe parametry izolacji akustycznej. Wybitne zalety użytkowe tego profilu dopełnia jego elegancki i nowoczesny design.

VEKA ALPHALINE 90
W wariancie z zespoleniem 3-szybowym i wkładką termiczną współczynnik przenikania ciepła dla całego okna wynosi Uw=0,9 W/m2K.